Обучение
 
 

 

 
Вход към секциите
Експерти - Списък, Обмен на Персонал и Форум
Training
Научете повече за проведените обучения по проекта
Training
Consultancy Bank
База данни с експерти/консултанти
Consultancy Bank
Personnel Exchange
За да сте уведомени за всяка промяна в базата данни, регистрирайте се сега!
Personnel Exchange
България
Институт Отворено общество- София
София 1000, ул. Солунска, 56
Интернет адрес: www.osf.bg
Факс: +3592 9516348
Електронна поща: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union