Добре дошли в електронния портал на проекта

The Next Mile!

 

The Next Mile of the European Civil Society Infrastructure е проект, финансиран от Европейската комисия, който се изпълнява от Институт Отворено общество- София в партньорство с  Euroregional Centre for Democracy, Румъния, European Roma Information Office, Белгия и Civil Society Development Foundation, Унгария. Непосредствената задача на проекта е укрепването на ролята на неправителствения сектор в България и Румъния при подобряване на социалната среда чрез повишаване на институционалния капацитет на гражданките организации и насърчаването на нови форми на сътрудничество между тях. Този електронен портал е лицето на проекта в Интернет. Тук ще намерите интересна информация и услуги, полезни за Вашата работа и занимания!  

 

 
Вход към секциите
Експерти - Списък, Обмен на Персонал и Форум
Training
Научете повече за проведените обучения по проекта
Training
Consultancy Bank
База данни с експерти/консултанти
Consultancy Bank
Personnel Exchange
За да сте уведомени за всяка промяна в базата данни, регистрирайте се сега!
Personnel Exchange
България
Институт Отворено общество- София
София 1000, ул. Солунска, 56
Интернет адрес: www.osf.bg
Факс: +3592 9516348
Електронна поща: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union