Обмен на Персонал

Секция Обмен на персонал (Personnel Exchange Service - PES) е достъпна в Интернет база данни за регистрирани организации от България и Румъния и други страни от Европейския съюз и страните кандидатки, които: 
- Желаят да приемат за определен от тях период представители от чуждестранни организации (Приемащи организации) и/ или:  
- Желаят да изпратят свои представители на стаж в чуждестранни организиции (Изпращащи организации)

След регистрация в сайта имате възможност за достъп до PES и като попълните краткия формуляр - да регистрирате своята организация в базата данни, както и да търсите друга организация, представляваща интерес. 

За да се стимулират практиките за обмен на персонал, по проекта The Next Mile, обявяваме конкурс, по който бихте могли да кандидатствате и получите подкрепа:
Конкурс за набиране на предложения за Обмен на персонал с подкрепата на проекта the Next Mile!
За да участвате, моля информирайте се подробно за условията на конкурса (на английски език) и попълнете съответните формуляри за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване по PES като Приемаща организация и/или
Формуляр за кандидатстване по PES като Изпращаща организация

 
Вход към секциите
Експерти - Списък, Обмен на Персонал и Форум
Training
Научете повече за проведените обучения по проекта
Training
Consultancy Bank
База данни с експерти/консултанти
Consultancy Bank
Personnel Exchange
За да сте уведомени за всяка промяна в базата данни, регистрирайте се сега!
Personnel Exchange
България
Институт Отворено общество- София
София 1000, ул. Солунска, 56
Интернет адрес: www.osf.bg
Факс: +3592 9516348
Електронна поща: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union