Цветелина Дянкова

This is an online database and automatic registration system. After login and entering the Members Only Area (MOA) you can access our Consultancy Bank experts or become one of them by filling in the short online CV form.

 The Consultancy Bank is aimed at providing support for Bulgarian and Romanian NGOs and their networks in the fields of:

- Participation in the European Civil Society processes;

- Improvement of institutional capacity of soacial NGOs and their networks;

- Design of new service provision methods for vulnerable groups (in the context of network co-operation);

- Enabling direct contact between experts and organisations.

Personal Data
Family Name:  Дянкова
First Name:  Цветелина
Your E-mail:  zmb_sz@samaritans.bg
Nationality:  Bulgaria
Expertise:  Social Policy and Social Work
Short Summary of the Expert:  Социален работник - Координатор на Звено "Майка и бебе": - ръководи процеса на педоставяне на услуги на бременни жени и майки с деца /провежда ежеседмични работни срещи;проучва влиянието на различни фактори,влияещи върху качеството на предоставяните услуги и своевременно предприемане на мерки при възникване на затруднения в работния процес; участва в организирането и провеждането на вътрешни обучения на персонала и клиентите; координира и участва в провеждането на социално-консултативната работа с клиентите; участва в оргонизиране и провеждане на курсове за бременни жени; следи за спазването на ПВР от служители и настанени клиенти; вменява имуществена отговорност за сградния фонд и за нанесени щети/ - участва в мониторинга, анализът и оценката на предоставяните услуги - поддържа регулярна отчетност - поддържа и развива партньорство с други институции
Country:  България
City:  Стара Загора
Address:  ул. "Христо Ботев" № 205
Telephone:  042/681453
Fax:  042/681453
Website:  www.samaritans.bg
Detailed Description
Present Psotion Info
Present Position:  Координатор на Звено
Years Within the Firm:  1 г. и 6 м.
 
Login to access consultancy bank, personnel exchange and forum
Training
Learn more about our latest training program
Training
Consultancy Bank
Meant to help non profit civil society organizations
Consultancy Bank
Personnel Exchange
Register now so you can track all personnel exchange adds
Personnel Exchange
Bulgaria
Open Society Institute- Sofia
Sofia 1000, Solunska 56
www.osf.bg
Fax +3592 951 6348
E-mail: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union