Борислав Иванов

This is an online database and automatic registration system. After login and entering the Members Only Area (MOA) you can access our Consultancy Bank experts or become one of them by filling in the short online CV form.

 The Consultancy Bank is aimed at providing support for Bulgarian and Romanian NGOs and their networks in the fields of:

- Participation in the European Civil Society processes;

- Improvement of institutional capacity of soacial NGOs and their networks;

- Design of new service provision methods for vulnerable groups (in the context of network co-operation);

- Enabling direct contact between experts and organisations.

Personal Data
Family Name:  Иванов
First Name:  Борислав
Your E-mail:  borislav@samaritans.bg
Nationality:  Bulgaria
Expertise:  Social Policy and Social Work
Short Summary of the Expert:  Ръководител сектор "Мобилна социална работа" - Организира планирането и координира изпълнението дейността на сектора по предоставяне на услуги на клиентите на терен. Осъществяване на социална групова работа с клиенти - ръководи процеса на педоставяне на услуги на бременни жени и майки с деца. Провежда ежеседмични работни срещи; проучва влиянието на различни фактори, влияещи върху качеството на предоставяните услуги и своевременно предприемане на мерки при възникване на затруднения в работния процес. Участва в организирането и провеждането на вътрешни обучения на персонала и клиентите. Участва в мониторинга, анализът и оценката на предоставяните услуги. Поддържа регулярна отчетност. Поддържа и развива партньорство с други институции.
Country:  България
City:  Стара Загора
Address:  гр. Стара Загора ул. "Христо Ботев" № 205
Telephone:  042/660328
Fax:  042/681646
Website:  www.samaritans.bg
Detailed Description
Education
Date from:  01 09 1990
Date to:  01 05 1993
Education Info:  СПТУМ – гр. Ботевград - Средно образование – професия Монтьор и водач на МПС и специалност Монтьор по елетрообзавеждане на МПС
Date from:  01 10 1997
Date to:  01 07 2001
Education Info:  ВБЕИ – София, балалавър по богословие
Date from:  01 10 2004
Date to:  01 08 2006
Education Info:  НБУ – София, бакалавър по история и специализация „История на Балканите и Европа”
Date from:  01 02 2006
Date to:  01 02 2007
Education Info:  НБУ – София, магистър „Европейска социална политика и социална работа”
Language Skills
Language:  English
Reading:  3
Speaking:  3
Writing:  2
Skills
Skill or Product:  Компютърна грамотност
Level:  1
Skill or Product:  шофьор (кат. B, C, Kт, M)
Level:  1
Professional Experience
Date from:  02 1999
Date to:  07 2003
Organization:  ВЕБИ – София, Преподавател в задочна програма.
Date from:  02 2004
Date to:  09 2005
Organization:  гр. Ст. Загора ЕТ „Булгар Хониг"
Date from:  09 2005
Date to:  03 2007
Organization:  сдружение "Самаряни" гр. Ст. Загора
Present Psotion Info
Present Position:  Ръководител сектор "Мобилна социална работа"
Years Within the Firm:  гр. Стара Загора сдружение "Самаряни" от 16.09.2005 г. до мом
Key Qualifications
Date from:  08 2001
Date to:  01 2004
Qualifications:  Богослов
Date from:  10 2004
Date to:  07 2004
Qualifications:  История на Балканите и Европа
Date from:  08 2005
Date to:  03 2007
Qualifications:  Социален работник
Specific Experience
Date from:  01 1970
Date to:  01 1970
Country:  България
 
Login to access consultancy bank, personnel exchange and forum
Training
Learn more about our latest training program
Training
Consultancy Bank
Meant to help non profit civil society organizations
Consultancy Bank
Personnel Exchange
Register now so you can track all personnel exchange adds
Personnel Exchange
Bulgaria
Open Society Institute- Sofia
Sofia 1000, Solunska 56
www.osf.bg
Fax +3592 951 6348
E-mail: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union