Експерти - списък

Това е база данни за търсене на  експерти/консултанти и за автоматична регистрация. Можете да се регистрирате или да откриете търсените от Вас специалисти след като се регистрирата в сайта и попълните данните си в краткия online CV формуляр.  

 

Име  MOA E-mail  Националност  Експертиза  Кратко описание на експерта 
Donchev Tomislav tdonchev@osf.bg България Проектен дизайн и управление Experience in projects ...
Господинов Господин gospodin@samaritans.bg България Социална политика и дейности Набиране, ...
Димитров Иван ivan@samaritans.bg България Социална политика и дейности Подбор, ...
Дянкова Цветелина zmb_sz@samaritans.bg България Социална политика и дейности - ръководи процеса на педоставяне на услуги на бременни жени и майки с деца /провежда ежеседмични работни срещи;проучва влиянието на различни фактори,влияещи върху качеството на предоставяните услуги и своевременно предприемане на мерки при възникване на затруднения в работния процес; участва в организирането и провеждането на вътрешни обучения на персонала и клиентите; координира и участва в провеждането на социално-консултативната работа с клиентите; участва в оргонизиране и провеждане на курсове за бременни жени; следи за спазването на ПВР от служители и настанени клиенти; вменява имуществена отговорност за сградния фонд и за нанесени щети/
- участва в мониторинга, анализът и оценката на предоставяните услуги
- поддържа регулярна отчетност
- поддържа и развива партньорство с други институции
', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Иванов Борислав borislav@samaritans.bg България Социална политика и дейности Ръководител ...
Иванов Нейко k6@samaritans.bg България Социална политика и дейности Пряка мобилна ...
Иванова Станислава stanislava@samaritans.bg България Социална политика и дейности Наблюдава, ...
Карачева Иванка Ivanka@samaritans.bg България Социална политика и дейности Социален ...
Кънчева Валерия valeria@samaritans.bg България Образование и култура специален ...
Лазарова Камелия kamelia@samaritans.bg България Социална политика и дейности Социален ...
Недялкова Венета veni@samaritans.bg България Социална политика и дейности Работа по ...
Петрова Добромира dobromira@samaritans.bg България Социална политика и дейности Набиране, ...
Попов Емил emil@samaritans.bg България Социална политика и дейности Да ...
Рашева Венета veneta@samaritans.bg България Социална политика и дейности Социален ...
Станкова Жулиета julieta@samaritans.bg България Социална политика и дейности Организира планирането и координира изпълнението дейността на сектора по предоставяне на услуги за деца.
Осъществяване на социална групова работа с клиенти – участие вобучения и групи за самопомощ на близки и роднини, в чиито семейства са настанени деца; мотивационно обучение и група за самопомощ на младежите, напускащи специализираните институции за деца;
групи за деца с отклонено поведение.', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Степанчева Пламена plamena@samaritans.bg България Социална политика и дейности осъществяване на социална групова работа с клиенти; водене на документация за индивидуалната, груповата и общностната социална работа; уведомяване на компетентните органи; поддържане на регулярна отчетност;
', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Стойкова Мария maria@samaritans.bg България Социална политика и дейности Работа по случаи - семейно консултиране, информиране, придружаване, посредничество. Осъществяване на социална групова работа с клиенти.', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Текелиева-Вълканова Люба luba@samaritans.bg България Социална политика и дейности Осъществяване ...
Христова Янка yanka@samaritans.bg България Социална политика и дейности набиране, ...
Якова-Петрова Надежда advocacy@samaritans.bg България Социална политика и дейности PR в сферанта ...

Pages: 1 2 

 
Вход към секциите
Експерти - Списък, Обмен на Персонал и Форум
Training
Научете повече за проведените обучения по проекта
Training
Consultancy Bank
База данни с експерти/консултанти
Consultancy Bank
Personnel Exchange
За да сте уведомени за всяка промяна в базата данни, регистрирайте се сега!
Personnel Exchange
България
Институт Отворено общество- София
София 1000, ул. Солунска, 56
Интернет адрес: www.osf.bg
Факс: +3592 9516348
Електронна поща: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union